رئیسی: هجوم دشمنان در روزهای آخر به دلیل حضور خادمان مردم در میدان است.رئیسی بر تسریع در بازسازی سازه های آسیب دیده از سیل و جبران خسارات وارده به مردم و پرداخت تسهیلات به کشاورزان و کشاورزان خسارت دیده، خرید تضمینی دام از دامداران آسیب دیده و به تعویق افتادن اجرای طرح ها تاکید کرد. بازپرداخت اقساط از تسهیلات پرداختی به آنها، از جمله اقدامات حمایتی شمار قربانیان سیل است.