رئیسی وارد نیویورک شدرئیسی پیش از سفر به نیویورک در اجلاس شانگهای در ازبکستان شرکت کرده بود و حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی از گزارش ارائه شده و مجموعه اقدامات رئیس جمهور در سفر به سمرقند ابراز خرسندی کردند. او در آستانه سفر، موفقیت در نیویورک را می خواستند.