رئیس اتحادیه صادرکنندگان را ببینید: درآمد ترکیه از فروش فرش ایرانی دو برابر کل صادرات فرش ما است.احمد کریمی رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش گفت: ترکیه اکثر تعمیرکاران و تعمیرکاران فرش ایرانی را جذب و به کار گرفته است. درآمد ترکیه از اسقاط و تعمیر فرش ایرانی ۱۵۰ میلیون دلار است که دو برابر کل صادرات فرش ماست! منبع: نودکساتادی