رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس: پیش بینی نمی کنیم امسال قطعی برق داشته باشیممصطفی طاهری، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتگو با «نود اقتصادی»: قطعی انرژی داخلی نداریم و محدودیت صنایع نسبت به سال قبل بسیار کاهش یافته است. / دولت قبل در تولید برق خیلی کم کار کرد و قانون را رعایت نکرد./ دولت قبل انگیزه تولیدکنندگان بخش خصوصی را در تولید برق از بین برد./ نیروگاه های زیادی توسط دولت سیزدهم احیا و بازسازی شدند. مدت زمان کوتاهی. در زمان حکومت قبلی این اتفاق نیفتاد.