راهیان آفتاب مصداق جهاد تبیین است – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان


به گزارش خبرگزاری مهر، عابدین خرّم در آئین تجلیل اجتناب کرده اند انگشت‌اندرکاران اردوهای راهیان آفتاب استان کدام ممکن است در کانون بسیج سپاه عاشورا در تبریز برگزار شد، همراه خود شناخت اجتناب کرده اند تمام گروه‌های موقعیت‌آفرین در برگزاری اردوهای راهیان آفتاب پس اجتناب کرده اند وقفه ۲ ساله به‌خاطر شرایط کرونایی، اظهار کرد: جا دارد به‌خاطر باز شدن یک بار دیگر این باب نورانی برای فروش سنت راهگشای ایثار را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبایعه نامه شاکر خداوند باشیم.

وی همراه خود ردیابی به اینکه حرکت مدرن راهیان آفتاب بعد اجتناب کرده اند حفاظت مقدس اجتناب کرده اند تبریز مهم خورد، افزود: این حرکت به تعبیر رئیس معظم انقلاب، فناوری سنت‌ساز است را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخصی ایشان نیز همراه خود سفرهای مکرر شخصی به یادمان‌های حفاظت مقدس به مسئولان آموختند کدام ممکن است در ایام سفر نوروزی همراه خود شهیدان تجدید عهد کنند.

خرّم ذکر شد: خداوند را شاکریم کدام ممکن است رئیس انقلاب شخصاً در راه اندازی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید الگوسازی حفاظت مقدس همچون ستاره‌ای اطلاعات می‌درخشند.

استاندار آذربایجان شرقی در یکپارچه گفت: مناطق عملیاتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید یادگاران شهدا، حماسه‌های حفاظت مقدس را برای فناوری جوان روایت می‌کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسیر تکرار مداوم این حماسه‌ها اجتناب کرده اند حرکت مبارک راهیان آفتاب می‌گذرد.

وی خاص کرد: قدمگاه شهید باکری در پادگان لشکر عاشورا در دزفول، وسط تلالو سنت حفاظت مقدس در اردوهای راهیان‌آفتاب است را انتخاب کنید و انتخاب کنید روح بلند او چنان سیراب‌کننده زائران است کدام ممکن است گویی شخصی او این زائران را دعوت کرده است.

خرّم همراه خود ردیابی به سالروز مبایعه نامه شهید حسن شفیع‌زاده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشاره کردن یادآوری‌ای اجتناب کرده اند این فرمانده رشید حفاظت مقدس، ذکر شد: چنین قهرمان‌هایی ماحصل تربیت خانوار‌های مذهبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصیل آذربایجان شرقی است کدام ممکن است ده هزار آلاله به خون خفته را تقدیم اسلام کرده است.

وی ذکر شد: جوانان را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوار‌هایی کدام ممکن است به زیارت یادمان‌های حفاظت مقدس می‌الگو قطعاً دگردیسی مذهبی را تخصص می‌کنند کدام ممکن است نمودی اجتناب کرده اند عنایت خداوند متعال به حفاظت مقدس را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنت از دوام را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجاهدت است.

رئیس ستاد راهیان آفتاب استان ذکر شد: منت‌دار را انتخاب کنید و انتخاب کنید قدردان مسئولانی هستیم کدام ممکن است تعهد‌شناسانه توفیق خدمت‌رسانی به این حرکت باکلاس شیک را دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به سپاه عاشورا خوشحال از می‌کنیم کدام ممکن است {در این} مسیر اصلی بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید هست.

وی علاوه بر این اجتناب کرده اند راویان را انتخاب کنید و انتخاب کنید خادمان بی‌عنوان‌ونشان اردوهای راهیان آفتاب شناخت کرد.