رجوع کنید به رئیس پلیس: جزئیات گروگان های مسلح در شمال تهرانسردار رحیمی رئیس پلیس پایتخت: عصر امروز در خیابان آجودانیه ۳ نفر از جمله یک کودک در یک منزل مسکونی توسط ۲ متهم مسلح فراری به گروگان گرفته شدند. . گروگان ها خوب هستند.