روز جهانی قدس روز خروش ظلم‌ستیزان علیه رژیم کودک کش اسرائیل است – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان


به گزارش خبرگزاری مهر، گروه مدرسین بخش علمیه قم در آستانه فرا رسیدن فینال جمعه ماه مبارک رمضان کدام ممکن است به تماس گرفتن روز قدس نامگذاری شده همراه خود صدور ادعا‌ای ضمن به حکم دادن جنایات رژیم کودک کش صهیونیستی اجتناب کرده اند آحاد امت اسلامی مراقبت از راهپیمایی روز قدس دعوت کرد.

محتوای متنی درست این ادعا کدام ممکن است به امضای آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری رئیس گروه مدرسین بخش علمیه قم رسیده به رئوس مطالب زیر می‌باشد.

بسم‌الله الرحمن الرحیم

«روز قدس ساده روز فلسطین نیست، روز اسلام است؛ روز حکومت اسلامی است.» امام خمینی (قدس سره)

امسال در حالی به استقبال روز جهانی قدس می‌رویم کدام ممکن است عمق یافتن ظلم را انتخاب کنید و انتخاب کنید قساوت دشمن صهیونیست در قدس شریف، دل‌بستگان به دشواری‌ی فلسطین را ناراضی را انتخاب کنید و انتخاب کنید زنده ساخته است. رژیم کودک کش اسرائیل در یکپارچه‌ی خونریزی‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنایت‌هایش همراه خود هتک حرمت مسجدالاقصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشتار افراد مظلوم فلسطین، سعی دارد شکست‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید زبونی شخصی را پنهان تنبل؛ با این حال این کف دست را انتخاب کنید و انتخاب کنید پا زدن‌ها مجاهدت خوب را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرزنده ملت فلسطین را خنثی نخواهد کرد.

گروه مدرسین بخش علمیه قم ضمن دعوت اجتناب کرده اند امت اسلامی برای حضور پرشور در راهپیمایی روز قدس ادعا می‌دارد:

۱. روز جهانی قدس، این یادگار ارزشمند امام راحل عظیم‌الشأن روز خروش ظلم‌ستیزان را انتخاب کنید و انتخاب کنید نتیجه گیری مانترا «کونا للظّالم خصماً را انتخاب کنید و انتخاب کنید للمظلوم عوناً» ی ملت مؤمن را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلابی ماست. ملت‌های اسلامی نیز در امتداد طرف قدس شریف را انتخاب کنید و انتخاب کنید افراد مظلوم فلسطین حضور دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نخواهند گذاشت مشعل از دوام را انتخاب کنید و انتخاب کنید شعله‌های خروشان منقل قهر امت اسلامی علیه اسرائیل همراه خود تزویر غرور را انتخاب کنید و انتخاب کنید خیانت مزدوران قلمرو‌ای خاموش شود.

۲. توانمندی‌های سربازان از دوام در تأثیر می گذارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناامن سازی شهرک‌های صهیونیست نشین آن‌چنان هراس را انتخاب کنید و انتخاب کنید وحشتی به جان غاصبان خون‌ریز انداخته کدام ممکن است اجتناب کرده اند سایه خودشان هم می‌ترسند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود رفتارهایی جنون‌آمیز به خودشان هم شلیک می‌کنند. این توانایی‌نمایی‌های ارزشمند مجاهدان فلسطینی، مانترا اجتناب کرده اند نیل به همان اندازه فرات غاصبان خون‌ریز را در محاصره خودساخته دیوار حائل خفه کرده است.

۳. تقدیر فلسطین همراه خود نصرت الهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشتی در جاری رقم مصرف کردن است را انتخاب کنید و انتخاب کنید غلبه بر رژیم جنایتکار صهیونیست بلند مدت حتمی از دوام را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجاهدت در راه خداست.«أُذِنَ لِلَّذینَ یُقاتَلونَ بِأَنَّهُم ظُلِموا ۚ را انتخاب کنید و انتخاب کنیدَإِنَّ اللَّهَ علی نَصرِهِم لَقَدیرٌ»

۴. مقامات‌های اسلامی مسئولیت دارند به حمایت اجتناب کرده اند افراد مظلوم فلسطین بشتابند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به ماجرای فلسطین، به‌عنوان دشواری‌ی بی نظیر جهان اسلام ملاحظه کنند. پوشش روال‌سازی روابط همراه خود رژیم سُست‌، بی‌اساس را انتخاب کنید و انتخاب کنید پوشالی صهیونیستی ثمره‌ای جز خواری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذلت برایشان نخواهد داشت. بلند مدت اجتناب کرده اند آن از دوام است را انتخاب کنید و انتخاب کنید «را انتخاب کنید و انتخاب کنید للّه العزّه را انتخاب کنید و انتخاب کنید لرسوله را انتخاب کنید و انتخاب کنید للمؤمنین را انتخاب کنید و انتخاب کنید لکنّ المنافقین لایعلمون».