روز قدس عملکرد بی‌بدیلی در شکست نقشه‌های شوم علیه فلسطین داشته است – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان


به گزارش خبرگزاری مهر به نقل اجتناب کرده اند پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، این شورا همزمان همراه خود فرارسیدن فینال جمعه ماه مبارک رمضان کدام ممکن است اجتناب کرده اند سوی امام راحل به تماس گرفتن روز جهانی «قدس» نامیده می شود، ادعا‌ای صادر کرد.

محتوای متنی این ادعا به رئوس مطالب زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

«آمادگی کودکان فلسطینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید توانایی‌نمایی مجموعه‌های ارزشمند جهادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعداد قوّه به صورت مستمر، فلسطین را روز به ‌روز قدرتمندتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید دشمن غاصب را روز {به روز} ناتوان‌تر را انتخاب کنید و انتخاب کنید زبون‌تر خواهد کرد.» امام خامنه ای (سبک ظله العالی)

در روزگاری کدام ممکن است تمام ابرقدرت‌های جهان امتحان شده داشتند شناسایی فلسطین را در گذشته تاریخی به فراموشی بسپارند، پدر مingسس کبیر انقلاب اسلامی ایران حضرت امام خمینی(ره) همراه خود تدبیری حکیمانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاریخی، فینال جمعه ماه مبارک رمضان را به تماس گرفتن روز قدس نامگذاری کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود این اقدام، معادلات شوم دنیای غرور را به هم ریختند.

«روز قدس» اجتناب کرده اند شبیه به بدو تعیین کنید‌گیری موجب تحمیل جاده وحدتی منسجم میان امت اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این موجب خشمگین ماندن آرمان آزادی فلسطین را انتخاب کنید و انتخاب کنید برملا شدن ظلم صهیونیست‌های غاصب، شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه در حال حاضر ملاحظه تمام جهانیان را به این مشکل مهم جهان اسلام، جلب کرده است.

حتی روز قدس در سالیان قبلی آنقدر بسط را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش پیدا کرده کدام ممکن است به تصویر نبرد علیه اشغالگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید زورگویی {در میان} مسلمانان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمامی آزادی خواهان جهان تغییر گشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید عملکرد بی‌بدیلی در به شکست کشاندن نقشه‌های شوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضد بشری متجاوزان را انتخاب کنید و انتخاب کنید زورگویان جهان همانند آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسرائیل علیه افراد فلسطین داشته است.

اقدام امام خمینی(ره) در نتیجه اساس‌ریزی تشکیل عالی جبهه از دوام برای مقابله همراه خود اشغالگران قدس نیز گشت کدام ممکن است در حال حاضر این جبهه از دوام، استوارتر اجتناب کرده اند در همه زمان ها در کمال عزت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقتدار اجتناب کرده اند حق را انتخاب کنید و انتخاب کنید مظلوم حفاظت می‌تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید افراد فلسطین را انتخاب کنید و انتخاب کنید سربازان جبهه از دوام به برکت مدیریت ولی امر مسلمین جهان، هیمنه رژیم اشغالگر قدس را آسیب دیده را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتما این حرکت به نابودی غده سرطانی اسرائیل منجر احتمالاً وجود خواهد داشت.

در شرایط کنونی کدام ممکن است صهیونیست‌ها بیش اجتناب کرده اند در هر زمان که عکس همراه خود بیداری امت اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این افزایش عملیات‌های ضدصهیونیستی در موجود در سرزمین‌های اشغالی مواجه هستند، راه‌پیمایی جهانی روز قدس اهمیت فوق العاده زیادی دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید موجب دلگرمی افراد مظلوم فلسطین را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمام مظلومان جهان شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید نگرانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عصبانیت اشغالگران صهیونیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید حامیان آنها را رقم می‌زند.

شورای نگهبان ضمن تأکید بر حمایت همه جانبه افراد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظام اسلامی اجتناب کرده اند حقوق ملت مظلوم فلسطین، در کنار را انتخاب کنید و انتخاب کنید همدل همراه خود افراد در همه زمان ها در صحنه را انتخاب کنید و انتخاب کنید آزاده ایران اسلامی، جنایات رژیم صهیونیستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حامیان این رژیم منحوس را محکوم کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادعا می‌دارد کدام ممکن است اجتناب کرده اند هیچ کمکی در راستای آزادی قدس شریف فروگذار نخواهد کرد.