روسیه: ۴۹ مخزن سوخت اوکراینی و ۲۱ پهپاد را منهدم کردوزارت دفاع روسیه: در تیپ ۳۰ مکانیزه نیروهای مسلح اوکراین در منطقه کلینوو جمهوری خلق دونتسک، به دلیل خسارات ناشی از آتش سوزی نیروهای مسلح روسیه، کمتر از ۵۰ نفر و بیش از ۱۷۰. سرباز و افسر منطقه جنگی را با جراحات جدی ترک کنید.