ریختن حدود ۴۰۰ دیپلمات روسی اجتناب کرده اند ۲۸ ملتاجتناب کرده اند زمان تحریک کردن عملیات نیروی دریایی حدود چهارصد دیپلمات روسی اجتناب کرده اند ۲۸ ملت ریختن شده‌اند کدام ممکن است اکثر آن‌ها اجتناب کرده اند اروپا هستند کدام ممکن است اجتناب کرده اند جمله آن‌ها می‌توان به لهستان، آلمان، اسلوونی، اسلواکی، کرواسی، فرانسه، ایتالیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسپانیا ردیابی کرد. تحریم‌ها علیه روسیه باعث تحمیل مشکلاتی خطیر در کشورهای تحریم کننده ممکن است.