زلزله ۹ ریشتری کدام مناطق ایران را تهدید می کند؟در سال ۲۰۱۳ خانم آلمانی اشمیتز و همکارانش تحقیقی در مورد زمین لرزه های منطقه مکران ایران منتشر کردند و در آن احتمال وقوع زلزله ۹ ریشتری را نیز مطرح کردند. اگرچه ممکن است نادر باشد و هر ۲، ۳ هزار سال یک بار اتفاق بیفتد، اما اکنون می تواند زمان بازگشت چنین زلزله ای باشد.