زلنسکی از بایدن برای بازدید از اوکراین دعوت کرد / نخست وزیر اوکراین: ماریوپل ادامه دارد سقوط نکرده استزلنسکی اظهار داشت: من می خواهم از بایدن می‌خواهم کدام ممکن است به اوکراین بیاید به همان اندازه بفهمد آنچه در جاری رخ دادن است خوب مبارزه نیست، اما علاوه بر این خوب حمام خون است.