زلنسکی: نمی‌توان احتمال درگیری جهانی سوم را نادیده گرفت

به گزارش سرویس بین‌الملل خبرگزاری فارس، «ولودمیر زلنسکی» رئیس جمهور اوکراین ذکر شد روسیه درگیری را همراه خود اشغال اراضی اوکراین تحریک کردن کرد.

وی کدام ممکن است همراه خود جامعه خبری العربیه مصاحبه می‌کرد، ذکر شد:‌«درگیری به اراضی اوکراین محصور بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به سرزمین‌های روسیه منتقل نشده است».

زلنسکی اضافه کرد: «هیچگونه اقدام ارتش علیه اراضی روسیه انجام نمی‌دهیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید درگیری در سرزمین‌های ما از ۸ سال پیش تحریک کردن شده است».

رئیس جمهور اوکراین ذکر شد: «کشورهای عربی {به دلیل} محاصره بندرهای اوکراین توسط روسیه متضرر شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید محاصره روسیه به ایمنی غذایی بین‌المللی آسیب می‌رساند».

وی ذکر شد: «روسیه هیچ تمایلی به برداشتن محاصره بندرگاه‌های اوکراین نداشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید این محاصره باعث افزایش قیمت محصولات کشاورزی ممکن است».

زلنسکی اضافه کرد کدام ممکن است روسیه جستجو در تعطیل تمامی کانال‌های تجاری اوکراین است.

وی ذکر شد کدام ممکن است اوکراین کشوری بی طرفانه بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید تابع دستورالعمل ها خارجی نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید هرگونه اصل را رد کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنها زبان ذکر شد‌وگو را قبول می‌تدریجی.

رئیس جمهور اوکراین افزود: «تصمیم گرفت هستیم تمام سرزمین‌های اوکراین را آزاد کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوکراین کشوری بی‌طرف بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمایلی برای اتصال به هیچ ائتلافی ندارد».

زلنسکی ذکر شد کدام ممکن است اوکراین کنار هم قرار دادن بحث کسب اطلاعات در مورد موضوع بی طرفی بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید این به شرطی {خواهد بود} کدام ممکن است تضمین‌های امنیتی بدست آمده کنیم.

رئیس جمهور اوکراین اضافه کرد: «ذکر شد‌وگوها همراه خود روسیه {به دلیل} اقدامات این ملت پیچیده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مذاکره کنندگان روس امکانات انتخاب‌گیری ندارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید هرگونه انتخاب‌گیری در دستان پوتین قرار دارد».

وی ذکر شد: «از نوک سال ۲۰۱۹ به همان اندازه کنون همراه خود پوتین صحبت نکرده‌ام را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرزو کرد نوک این درگیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید توقف کشته شدن مردمان هستم».

زلنسکی ذکر شد کدام ممکن است برخی رؤسای جمهور از وی درخواست شده است‌اند کدام ممکن است از امکانات کناره گیری تدریجی با این حال وی همچنان تصمیم گرفت است کدام ممکن است همراه با ملت اوکراین باقی نگه دارد.

رئیس جمهور اوکراین اضافه کرد: «از روسیه نمی‌ترسم با این حال درگیر کشته شدن غیرنظامیان تا حد زیادی هستم».

وی علاوه بر این هشدار داد کدام ممکن است نمی‌توان احتمال تحریک کردن درگیری جهانی سوم را نادیده گرفت.

انتهای پیام/.
این مطلب را برای صفحه اول توصیه شده کنید