زمان حراج خودروهای خارجی مشخص شد

سخنگوی سازمان جمع آوری و فروش دارایی از حراج فوق العاده خودروهای خارجی به ارزش ۲ میلیارد و ۳۷۰ میلیون تومان خبر داد و گفت: این مزایده ها از ۲۵ مهرماه رمزگشایی می شود.

مطلب «زمان حراج خودروهای خارجی مشخص شد» اولین بار در تجارت نیوز پدیدار شد.