زندگی مجلل گاوها را ببینید. آینده صنعت دامپروریجمعیت زمین به سرعت در حال افزایش است. تامین غذا برای جمعیت ۷-۸ میلیارد نفری روی زمین، بشریت را وادار کرده است که به فکر راه‌هایی برای بهره‌وری بهتر برای تولید غذا باشد. از جمله افزایش کیفیت زندگی گاوها! آینده صنعت دامپروری را در این ویدئو ببینید. منبع: خبرآنلاین