سامانه بارشی در استان تهران تا روز سه شنبهمدیرکل مدیریت بحران استانداری تهران با اشاره به اینکه زمان آغاز به کار سامانه از فردا دوشنبه ۱۹ مرداد تا سه شنبه ۲۰ مرداد پیش بینی می شود، گفت: وقوع بارندگی و رعد و برق در مناطق مستعد احتمال بارش تگرگ و تگرگ وجود دارد. وزش باد شدید یکی از خطراتی است که انتظار داریم اتفاق بیفتد.