سخنان مقام معظم رهبری درباره حجاب اجباری و تجارت مشروبات الکلی در ایران را ببینیدرهبر انقلاب در خصوص رسوایی‌های اخیر درباره حجاب اجباری گفتند: هزینه‌های زیادی می‌کنند و از صدها رسانه برای تأثیرگذاری بر هویت زنان مسلمان استفاده می‌کنند، اما نتیجه این است که چند دختر فریب می‌خورند. چیزی که من را حساس می کند این است که گاهی بحث حجاب اجباری را مطرح می کنند. برخی ندانسته خطی را دنبال می کنند که دشمن با همه تلاشش نتوانست./ منبع: الف