سخنگوی کمیسیون صنعت مجلس: امسال کمبود انرژی نخواهیم داشتروح الله عباسپور: همچنین به دلیل قطعی برق مناطق پرمصرف صنایع فعال در جایگاه های صنعتی، برق آنها هفته ای یکبار از ساعت ۱۱ صبح تا ۲۳ قطع می شود. البته قبل از شروع قطعی برق می توانند از ساعت ۵ صبح تا ۱۱ صبح کار کنند.