سردار نقدی: این انقلاب جای خود را در دل ها باز کرده و تاثیرگذار است/ برخی فکر می کنند با یک سری حرف ها و مصاحبه ها و فیلم ها می توانند انقلاب اسلامی را در اذهان مردم جهان بد جلوه دهند.به گفته معاون هماهنگ کننده سپاه پاسداران، در کجای دنیا می توان فردی را یافت که ۴۰ سال رئیس جمهور و رهبر یک کشور بوده و همه امکانات را داشته باشد اما در خانه محقری زندگی کند؟ افرادی هستند که چند روز بعد از نخست وزیری و رئیس جمهور شدن، تمام ثروت کشور را به جیب می زنند و آن را رها می کنند، اما رهبر ما می خواست در پایین ترین سطح جامعه زندگی ساده تری داشته باشد.