سرقت گوشی بازیگر مشهور در میدان فردوسی تهرانبا گزارش سرقت گوشی تلفن همراه بازیگر جوان، تحقیقات پلیسی برای دستگیری سارقان آغاز شد.