سرمربی تراکتورسازی انتخاب شداطلاعیه باشگاه تراکتورسازی: قربان بردیف با تجربه ای موفق در باشگاه های روستوف و روبین کازان روسیه و سایر باشگاه های موفق دیگر کشورهای مستقل اتحاد جماهیر شوروی سابق به تبریز می آید تا بتوانیم با همکاری یکدیگر ساختاری حرفه ای برای فوتبال تراکتورسازی بسازیم.