سنگین ترین در تاب دار دنیا با طراحی عجیب! (عکاسی)


در این عکس مربوط به سال ۱۹۷۹، یکی از کارمندان آزمایشگاه ملی لارنس لیورمور در ایالات متحده دیده می شود که سنگین ترین در لولایی جهان را باز می کند. ضخامت در ۸ فوت (۲.۴ متر)، عرض آن تقریباً ۱۲ فوت (۳.۶۵ متر) و وزن آن ۹۷۰۰۰ پوند (۴۳۹۹۸ کیلوگرم) بود. یک مکانیسم خاص به این درب سنگین پر از بتن که برای محافظت از تاسیسات RTNS-2 (مولد نوترون) ساخته شده بود، اجازه می داد توسط یک نفر باز و بسته شود.