سه خانه بر اثر انفجار صخره ویران شد، هیچ تلفاتی گزارش نشده است

به گفته مقامات FDNY، صبح روز جمعه، انفجاری یک خانه خالی در ساختمان گریوزند را لرزاند و بسیاری از خانواده ها را بدون خانه رها کرد، اگرچه هیچ آسیبی گزارش نشده است.

به گفته مقامات، درست پس از ساعت ۷ صبح، بیش از ۱۰۰ آتش نشان در کمتر از چهار دقیقه در خیابان ۶۷ Bay 35 در بروکلین به محل حادثه شتافتند. جان هاجنز، رئیس FDNY گفت که در جریان کنفرانس خبری صبح روز جمعه هیچ کس مفقود یا مجروح نشده است.

هاجنز گفت: «به عنوان یک اقدام احتیاطی، آوارهای ساختمان را غربال می کنیم، تا مطمئن شویم که در زمان انفجار کسی در داخل ساختمان خالی نبوده است. وی گفت که شش نفر در دو خانه مجاور خود توانستند به طور ایمن تخلیه شوند، اما به دلیل آسیب های ساختاری قابل توجه نمی توانند برگردند.

همسایه او، یوکوینگ چن، که خانه اش در انفجار ویران شد، به تلویزیون Freedom News گفت که او و خانواده اش از تابستان گذشته بوی گاز زیادی به مشامش می دهند و مرتباً با شماره های ۳۱۱ و ۹۱۱ تماس می گرفتند تا شکایت کنند.

هر روز صبح زنگ می زنیم، بارها زنگ می زنیم، آمدند اینجا چک کردند و کاری نکردند.

اما مقامات آتش نشانی دریافت هرگونه تماس در مورد شکایت گاز را تکذیب کردند و از هر نیویورکی که بوی گاز استشمام کرد خواست فوراً با ۹۱۱ تماس بگیرند. در صحنه، شهردار اریک آدامز از نیویورکی ها خواست همین کار را انجام دهند.

آدامز گفت: «ما بوی گاز را بسیار جدی می‌گیریم. بوی گاز می‌دهید، بوی بی‌نظیری است، فوراً با ۹۱۱ تماس بگیرید.

این انفجار دومین انفجار در هفته های اخیر است. در ۱۸ ژانویه، انفجاری در برانکس روی داد که یک زن کشته و تعدادی دیگر به شدت زخمی شدند.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر