سوابق تحصیلی دانش آموزان دبیرستان سال گذشته را از پنجشنبه اعلام کنیددانش آموزان سال آخر دبیرستان در صورت مشاهده مغایرت در اطلاعات سوابق تحصیلی خود موظفند حداکثر تا روز یکشنبه ۵ تیرماه نسبت به تصحیح مورد یا موارد ارائه شده به منطقه آموزشی محل تحصیل خود مراجعه کنند. . درجه آن و اقدام به تصحیح اطلاعات می کند.