سیل یزد/ خسارت به ۲۲۰ خانهمیراث فرهنگی استان یزد: پس از بارش های سیل آسای موسمی در مناطق مختلف استان یزد شاهد آبگرفتگی در تمامی مناطق و آبگرفتگی معابر، منازل و مغازه های شهر هستیم که خسارات زیادی به بافت های ناایمن و فرسوده وارد کرده است. شهر یزد از جمله بافت تاریخی یزد. .