شرایط احیای برجام را به روایت رئیسی ببینیدسیدابراهیم رئیسی رئیس جمهور گفت: یکی از مولفه هایی که ایران در هر توافق احتمالی می خواهد، ضمانت های الزام آور طرف مقابل است. بررسی های عملی در خصوص رفع دائمی تحریم ها و بسته شدن ادعاهای سیاسی علیه ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی از دیگر مولفه های توافق مورد نظر جمهوری اسلامی ایران است.