شرایط ارزیابی صلاحیت های تحصیلی دانشجویان ایرانی در چین مشخص شد – خبرگزاری مهر ایران و اخبار جهان


به گزارش خبرنگار مهر، مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت شرایط ارزیابی مدارک دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در چین را اعلام کرد.

در این اطلاعیه آمده است: پیرو اطلاعیه های قبلی در خصوص مجوز تحصیل غیرحضوری ورودی سال تحصیلی ۹۰-۹۰ و قبل از آن (به میزان یک سوم مدت تحصیل) و در خصوص عدم صدور ویزای تحصیلی. از چین علیرغم پیگیری های وزارت بازرگانی در امور خارجه، در شورای عالی ارزشیابی وزارت بهداشت (۲۱ تیر ۱۴۰۱) موضوع مطرح و تصمیمات اعلام شد.

۱. در مورد ورودی های ۲۰۲۱-۲۰۲۰ و قبل از آن که دارای مجوز تحصیل مکاتبه ای هستند، حداکثر سال مجاز برای تحصیل مکاتبه ای پنج ترم است و در صورت موفقیت این دانشجویان ویزای دانشجویان برای ورود به چین و ادامه تحصیل را دریافت کنند. ورود آنها مطالعات در اگر شخصاً ظاهر نمی شوند، باید به شرح زیر عمل کنند:

– این افراد باید در لیست دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت برای تحصیل بقیه دوره به صورت حضوری به دانشگاه مورد تایید منتقل شوند.

– یا با موافقت دانشگاه چین دوره های عملی و بالینی را در دانشگاه مورد تایید دانشگاه چین، در سایر کشورها به صورت میهمان بگذرانند و در نهایت با پذیرش این دوره ها در دانشگاه چین تحصیل کنند. ، تا نمره آنها مورد ارزیابی قرار گیرد.

پیشنهاد می شود این دانشجویان برای تامین کیفیت آموزشی دوره های فوق را در دانشگاه مورد تایید وزارت بهداشت بگذرانند.

۲. در خصوص افرادی که از سال تحصیلی ۹۱-۲۰۲۱ شروع به تحصیل غیرحضوری کرده اند، مصوبات قبلی مبنی بر عدم تایید آموزش غیرحضوری همچنان به قوت خود باقی است، اما در صورت انتقال این افراد به دانشگاه مورد تایید سایر کشورها و تحصیل. حضوری و پذیرش واحدهای چینی در دانشگاه مقصد به عنوان ورودی سال تحصیلی ۲۰۲۱-۲۰۲۲ محسوب می شوند.

۳. در خصوص آزمون زبان HSK با توجه به اینکه این آزمون برای ورودی های ۲۰۲۱-۲۰۲۲ اجباری است و این افراد تاکنون به صورت حضوری تحصیل نکرده اند و تحصیل بدون حضور آنها تایید نمی شود، تمدید مهلت امتیاز زبان تایید شد. در جلسه ۲۹ شهریور ۱۴۰۰ شورای عالی (تا پایان سال اول) موضوعیت ندارد و با این درخواست مخالفت شد.