شرق: آیا سیاست به رئیسی هم بی وفایی خواهد کرد؟/ حمایت از او به «قل هو الله و ان یکاد»" خواندن نیستاین روزها که تیتر سخنرانی‌ها و مقالات عزیزان اصولگرا را در حمایت بی‌چون‌وچرا از آقای رئیسی می‌بینم حق ندارم به سیاق گذشته قیاس کنم؟ دولت رئیسی حتی از دولت (اول) احمدی‌نژاد قبراق‌تر و سرحال‌تر نیست.