شعار مرگ بر فتنه در مجلسنمایندگان مجلس با مشت‌های گره کرده، «مرگ بر آمریکا»، «مرگ بر اسرائیل»، «مرگ بر منافق»، «مرگ بر فتنه»، «ای رهبر لیبرال آماده‌ایم»، «خون در شراب‌های ما» می‌خوانند. “. این هدیه به رهبر ماست، «زنده باد ارتش انقلابی»، «ممنون نیروی انتظامی» را خواند.