شناسایی تب کریمه کنگو در ۱۶ استانوزارت بهداشت: تب کریمه کنگو در ۱۶ استان گزارش شده است که در صورت تاخیر در درمان تب کریمه کنگو منجر به مرگ بیمار می شود. امکان انتقال تب خونریزی دهنده کریمه کنگو تا یک سوم وجود دارد. این حیوان دو هفته است که به ویروس تب کریمه کنگو مبتلا شده و علائم آن کمردرد و تب است.