شهادت یک افسر پلیس در تیراندازی به شوهر عصبانیزمانی که افسر برای درک حکم و اجرای دستور ضابط قضایی به درب منزل متهم رفت، متهم به محض خروج از محل با اسلحه کلت کمری به سمت این افسر تیراندازی کرد و به قفسه سینه او شلیک کرد و بلافاصله به سمت بازیگری که در حال حاضر بود شلیک کرد. همسرش را مجروح کرد و با همان سلاح خودکشی کرد.