شهرداری تهران: خسارت ۱۹ میلیاردی به اموال تهران در اغتشاشاترئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران: علاوه بر خسارات وارده به اموال شهری، ۲۱ نفر از کارکنان شهرداری تهران از جمله نیروهای سازمان اتوبوسرانی، نیروهای خدمات شهری و آتش نشانی مجروح شدند. به اغتشاش چند نفر که از این تعداد یک نفر کارکنان اتوبوس در بیمارستان بستری شدند، ۱۷ نفر به صورت سرپایی مداوا شدند و ۳ نفر از کارکنان آتش نشانی نیز مجروح شدند.