شهردار پلدختر برکنار شد – خبرگزاری مهر ایران و اخبار جهان


به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام عزیزی در سخنانی گفت: شهردار پلدختر به دلیل عدم سکونت خانواده و خانواده اش است. خاکستر در این شهرستان و همچنین به دلیل سفرهای مکرر خارج از شهر که موجب عدم خدمات رسانی بهینه به شهروندان شده است، اکثریت اعضای شورای اسلامی شهر پلدختر و بر اساس ماده ۵ آیین نامه اجرایی شرایط برگزاری تصویب سمت شهردار در سال ۱۳۹۷ هیأت وزیران با موضوع چگونگی با بررسی محل سکونت شهردار و خانواده وی به این نتیجه رسیدند که فعالیت وی پایان می یابد و فرد دیگری را به عنوان شهردار جدید معرفی می کنند.

وی ادامه داد: در همین راستا «حسن مهدوی» سرپرست فعلی امور اداری با حفظ سمت به عنوان سرپرست جدید شهرداری پلدختر معرفی شد.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر پلدختر گفت: با رای اکثریت اعضای شورای اسلامی شهر پلدختر «حسن مهدوی» به عنوان سرپرست شهرداری این شهر انتخاب و معرفی شد.

بر اساس این گزارش، پیش از این «صادقه مال خودمشهردار دختر بود.