شومینه‌سوزی خودروی شستشو در حرم مطهر رضویبنا بر این گزارش، این حریق خسارت جانی نداشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلیل برای آن توسط دست تجزیه و تحلیل است.