شوک جدید الن ماسک در توییتر

ایلان ماسک، ثروتمندترین شخص جهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس هیئت مدیره تسلا، کدام ممکن است بهترین سهامدار توییتر نیز شده است، اصرار کسب این جامعه اجتماعی را به هزینه ۴۰ میلیارد دلار داده است.

شوک جدید الن ماسک در توییتر

ایلان ماسک، ثروتمندترین شخص جهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس هیئت مدیره تسلا، کدام ممکن است بهترین سهامدار توییتر نیز شده است، اصرار کسب این جامعه اجتماعی را به هزینه ۴۰ میلیارد دلار داده است.

به گزارش روزنامه فرانسوی فیگارو، این میلیاردر اصرار کسب توییتر را همراه خود قیمت ۵۴.۲۰ دلار برای هر سهم داده است.

مجموعاً ۴۰ میلیارد دلار است کدام ممکن است ماسک می گوید آن را نقداً تیز کردن خواهد کرد.

برای سهامداران توییتر، این اصرار نسبت به بیست و هشت ژانویه، روزی کدام ممکن است ماسک کسب سهام این جامعه اجتماعی را تحریک کردن کرد، ۵۴ نسبت مرتفع است.

خوب ارزش هر سهم توییتر در روز چهارشنبه ۴۵ دلار بود، با این حال روزی کدام ممکن است این اصرار ادعا شد، سهام توییتر در پیشنهادات در گذشته اجتناب کرده اند بازار نیویورک بیش اجتناب کرده اند ۱۰ نسبت افزایش کشف شد.

ماسک در نامه‌ای به مدیرعامل توییتر ذکر شد: این سرانجام بهتر از اصرار ممکن است است. اگر حذف باید در جایگاه سهامدار {تجدید نظر} کنم.

این کارآفرین اکنون مالک به سختی بیش اجتناب کرده اند ۹ نسبت اجتناب کرده اند توییتر است.

رئیس تسلا را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسپیس ایکس در نامه شخصی به صراحت می گوید کدام ممکن است درک می تدریجی کدام ممکن است توییتر به تعیین کنید حال شخصی پیشرفت نمی شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید {نمی تواند} ماموریت اجتماعی شخصی را انجام دهد.

به آموزش داده شده است ماسک، توییتر باید تنظیم تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید یک بار دیگر به حداقل یک نمایندگی شخصی تغییر شود.

ثروتمندترین شخص جهان می گوید: توییتر قابلیت زیادی دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است آن را ایجاد می کنم.

تأمین: ارنا