«صبح صبا» پیگیر تقاضا‌های دانشگاهیان می‌شود – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان


به گزارش خبرگزاری مهر به نقل اجتناب کرده اند روابط کلی رادیو صبا، این سیستم خشمگین «صبح صبا» در قالب روزنامه صبحگاهی همراه خود هدف {اطلاع رسانی} را انتخاب کنید و انتخاب کنید شوخی همراه خود اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان در کنار بینندگان می‌شود.

این این سیستم همراه خود بخش‌های متنوع در اولین ساعات روز فینال اطلاعات روز محله را همراه خود نگاهی منحصر به فرد به اطلاع بینندگان می‌رساند.

«صبح صبا» روز دوشنبه به رویداد سالروز بیانیه سوگند خورده درک مطهری را انتخاب کنید و انتخاب کنید روز معلم همراه خود نگاهی کمدین به موضوع تاخیر در اجرای ساختار {رتبه بندی} دانشگاهیان در کنار بینندگان می‌شود.

در حالی کدام ممکن است قرار بود رتبه‌بندی دانشگاهیان در اردیبهشت ماه را انتخاب کنید و انتخاب کنید روز معلم را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمتر از به همان اندازه بالا بهار اجرا شود، اطلاعات رسیده حکایت اجتناب کرده اند آن دارد کدام ممکن است {رتبه بندی} اجتناب کرده اند مهرماه ۱۴۰۱ اجرا می تواند.

رادیو صبا در این سیستم خشمگین «صبح صبا» همراه خود نگاهی کمدین به دلیل برای تاخیر اجرای این ساختار می‌پردازد.

بینندگان همراه خود کشتی پیامک به سامانه ۳۰۰۰۰۱۰۵۵ را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصمیم همراه خود شماره ۲۲۴۵۳۰۴۳ می‌توانند همراه خود این این سیستم کار با هم داشته باشند

این سیستم «صبح صبا» اجتناب کرده اند شنبه به همان اندازه چهارشنبه به سردبیری امیر اکبری را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهیه کنندگی محمدحسین خسروجردی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود اجرای محمدرضا قلمبر تقدیم بینندگان می‌شود.