ضرورت اصلاح اساسی نظام بانکی در تدوین برنامه هفتم توسعه – خبرگزاری مهر ایران و اخبار جهان


به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، علی صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی در همایش دومین برنامه گام انقلابی. به دنبال وی بر لزوم تغییر سیاست کشور در تدوین برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: با توجه به سرمایه های مهمی که انتظار می رود در برنامه هفتم توسعه باید به مقوله تامین مالی، اصلاح نظام بانکی، استانداردهای بانکی در سطح جهانی و ورود بانک ها برای ما ارتقای کفایت سرمایه و بهبود رابطه بانک ها با دولت و بانک مرکزی مهم است.

وی بیان کرد: در برنامه های قبلی شاهد انحرافاتی بودیم و در واقع بین آنچه اجرا شده و آنچه در برنامه بود تفاوت معناداری وجود دارد. بنابراین به نظر می رسد باید آسیب شناسی برنامه های قبلی را داشته باشیم، چون به اهداف نرسیده ایم، نمی توانیم آرمان ها و خواسته ها را در برنامه بنویسیم، بلکه الزامات آنها را درست بنویسیم. در نظر گرفته شده قرار ندهید زیرا اهداف مورد نظر محقق نخواهد شد.

رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: به نظر می رسد مرکز پژوهش های مجلس که در این امور پیشگام است، باید در برنامه های قبلی تشخیص دقیق داشته باشد، اهدافی که برنامه ریزی شده و الزامات تحقق آنها باید در برنامه ریزی های صورت گرفته تدوین شود. طرح توسعه و روی کاغذ بیاورد.

صالح آبادی همچنین به خطای مهمی در طرح توسعه اشاره کرد و اظهار داشت: برخی از دستگاه های ما خلأهای قانونی دارند، متأسفانه می گویند این عناصر را در یکی از بندهای برنامه توسعه قرار دهیم تا خلاء باید قانونی حل شود که چنین نگاه و رویکردی صحیح نیست.

وی ادامه داد: در تدوین برنامه توسعه هم باید و هم باید انجامش نده باید نگاه کنیم. علاوه بر این محدودیت منابع مالی یکی از نکاتی است که باید به برنامه اهتمام ورزید زیرا متاسفانه در تامین مالی چشم ها بانک پایه هستند.

او گفت اصلاحات لازم است سیستم پایه بانکی در حال تدوین برنامه هفتم است، تاکید کرد: یک سری روابط باید اصلاح شود از جمله ارتباط بانک ها با مشتریان، ارتباط بانک ها با بانک مرکزی و ارتباط دولت با بانک مرکزی و بانک ها. . در این مورد ما نیازمند عزم جدی بخشهای مختلف از جمله قوای سه گانه کشور هستیم.

صالح آبادی همچنین استراتژی توسعه را تدوین کرد کسب و کار یکی از نیازهایی است که در تحقق کامل برنامه هفتم موثر است.