طولانی ترین قنات جهان در ایران (+عکس)قنات زارچ با قدمت ۲ تا ۳ هزار سال و طول ۹۰ کیلومتر به عنوان یکی از طولانی ترین قنات های ایران شناخته می شود و با شماره ۱۴۸۳۰ تیرماه ۱۳۸۳ در فهرست آثار ملی و تیرماه ۱۳۹۴ به ثبت جهانی رسیده است. و مظهر آن در شهر زارچ قرار دارد و علت نامگذاری آن به همین دلیل به قنات زارچ نیز معروف است و تعداد چاه های آن ۲۱۱۵ حلقه است.