عسگری سرپرست بانک مسکن شد – تجارت نیوز

به گزارش تجارت نیوز، روابط عمومی وزارت اقتصاد و دارایی، احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی طی حکمی علی عسگری را به سمت سرپرست منصوب کرد. بانک مسکن منصوب

بر اساس حکم وزیر اقتصاد از عسکری خواسته شد عملکرد بانک مسکن در این طرح بررسی شود. جنبش ملی مسکن و اهداف حکومت مردمی را بهبود بخشد.

علی عسگری متولد ۱۳۴۵ دارای دکترای اقتصاد از دانشگاه تهران است.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و مدیرکل سازمان امور مالی ایران، معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو با تصدی سمت های معاونت اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه، سازمان مدیریت و برنامه ریزی ایران طی سال های (۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶)، رئیس و دبیر اقتصاد کمیته شورا، نماینده وزیر نیرو در کمیسیون تسویه تعهدات ارزی در بانک مرکزی، نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی ایران در ستاد تدابیر ویژه اقتصادی و مدیر کل دفتر تحقیقات اقتصادی وزارت نیرو (۹۶-۱۳۹۶) نمونه ای از سوابق کاری آنهاست.