عضو اکتبر Renee Loll

TFE مایل است به عضو اکتبر ما، رنه لول تبریک بگوید! او عضو هر دو سایت است و در سال ۲۰۱۸ به TFE One Loudoun پیوست و سپس در سال ۲۰۱۹ به South Riding پیوست. او هفت روز در هفته تمرین می کند که به تناوب ورزش می کند و برای افزایش قدرت به تمرینات وزنه می پردازد. رنه گفت که از ورزش کردن در TFE لذت می برد…

منبع

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر