عضو شورای خبرگان رهبری: همه باید ایران اسلامی را به عنوان معجزه قرن حفظ کنیمآیت الله رمضانی با بیان اینکه امروز دشمن در صدد طراحی رسانه ای برای نادیده گرفتن دستاوردهای انقلاب اسلامی است، ادامه داد: نخبگان جامعه باید نتایج علمی و نظامی را برای دانشجویان تبیین کنند. نشستن ایران در یک طرف میز مذاکره در برابر قدرت های جهانی نشان از اقتدار نظام اسلامی است.