عفو ۲ محکوم به اعدام در استان فارسنماینده عالی قوه قضائیه در استان فارس با تشکر از زحمات معاونین، ناظران، قضات، اعضا و کارکنان توسعه حل اختلاف استان، خواستار مشارکت همه معاونان و روسای حوزه قضایی استان در ترویج فرهنگ صلح و مصالحه و خواستار تشکیل جلسات ماهانه کارگروه سازش پرونده شد.