عملکرد شهدای روحانی در گروه تبیین شود

به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند همدان؛ حجت‌الاسلام حسین علیی عصر در لحظه در ترکیبی خبرنگاران همراه خود ردیابی به برگزاری کنگره سراسری شهدای روحانی اظهار کرد: اولین کنگره سراسری ۴ هزار شهید روحانی ملت، چهارم خردادماه در مصلای نماز جمعه شهر قم برگزار می تواند.

وی تبیین جایگاه روحانیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید فروش عملکرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشتازی روحانیت در صیانت اجتناب کرده اند انقلاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان‌های دردسرساز را اجتناب کرده اند مهمترین نیازها این کنگره برشمرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: شهدای روحانی در جهان‌های دردسرساز همچون حفاظت مقدس، مبارزه‌های اعتقادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نبرد همراه خود طاغوت در جاده اول بودند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مبارزه اعتقادی اسلام ناب همراه خود عقاید تکفیری حضور موثری داشتند.

در کنترل محل کار تصویر ولی فقیه در سپاه انصارالحسین(ع) همدان فروش سنت ایثار را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیانیه سوگند خورده، تکریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجلیل اجتناب کرده اند مقام را انتخاب کنید و انتخاب کنید منزلت شهدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوار‌های آن‌ها را اجتناب کرده اند تولید دیگری نیازها برگزاری این کنگره دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید اضافه کرد: حضور در عمق را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاثیرگذار روحانیت در میدان‌های جهاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نبرد مشکل‌ای فوق العاده مهم بوده کدام ممکن است باید در گروه تبیین شود.

وی اظهار داشت: به فرموده امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) برگزاری یادواره را انتخاب کنید و انتخاب کنید خشمگین نگهداشتن یاد شهدا کمتر اجتناب کرده اند بیانیه سوگند خورده نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید در گروه‌ای کدام ممکن است افراد مشغول امتیازات اجتماعی مسکن شخصی هستند همراه خود برگزاری یادواره تلنگری در گروه تحمیل شود.

علیی به نیاز را انتخاب کنید و انتخاب کنید اثربخشی برگزاری این مراسم ردیابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عنوان کرد: بنا بر تعبیر قرآن شهید، خشمگین است را انتخاب کنید و انتخاب کنید جدا از حی بودن بیدارکننده گروه نیز هست؛ گروه شبیه عالی دشت خشک را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی‌آب است کدام ممکن است برگزاری یادواره را انتخاب کنید و انتخاب کنید کنگره‌های شهدا همچون مرطوب در دشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید احیاگر است.

وی همراه خود ردیابی به اینکه در راستای برگزاری کنگره سراسری ۴ هزار شهید روحانی این سیستم ویژه‌ای در همدان برگزار می‌شود، تصریح کرد: امسال این کنگره در همدان برگزار نمی‌شود از همراه خود ملاحظه به اینکه دومین کنگره بزرگداشت شهدای همدان سال ۱۴۰۲ برگزار می‌شود، یکی اجتناب کرده اند مقیاس برگزاری این مراسم شهدای روحانی {خواهد بود}.
 
در کنترل محل کار تصویر، ولی فقیه در سپاه انصارالحسین (ع) همدان همراه خود خاص اینکه امسال ویژه‌این سیستم‌هایی در راستای بزرگداشت شهدای روحانی در همدان برگزار می تواند، به تجلیل اجتناب کرده اند خانوار‌های ۹۱ شهید روحانی استان صنوبر را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاص کرد: سرکشی اجتناب کرده اند خانوار‌های شهدای روحانی استان اجتناب کرده اند پیش‌مقدمه‌های برگزاری کنگره شهدای روحانی در همدان است.

وی سخنرانی در گذشته اجتناب کرده اند خطبه‌های نماز جمعه ۳۰ خرداد در استان را اجتناب کرده اند تولید دیگری این سیستم‌های بزرگداشت کنگره شهدای روحانی عنوان کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: meting out بسته‌های معیشتی بین نیازمندان در تمام شهرستان‌های استان نیز انجام می تواند.

علیی همراه خود ردیابی به عملکرد‌آفرینی‌های عالی شهدای روحانی در جهان‌های مختلف بر ضرروت بازخوانی این عملکرد در گروه تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: روحانیت در دوران حفاظت مقدس جدا از عملکرد هدایتگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید روشنگری در جاده مقدم جبهه‌های نبرد بودند.

وی اظهار داشت: تا حد زیادی شهدای روحانی، شهدای تبلیغی نبودند اما علاوه بر این شناخته شده به عنوان رزمنده در جاده مقدم جنگیدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مقام رفیع بیانیه سوگند خورده رسیدند.

در کنترل محل کار تصویر ولی فقیه در سپاه انصارالحسین(ع) همدان همراه خود ردیابی به اینکه هجمه‌های دشمنان علیه روحانیت طی این سال‌ها در عمق {بوده است}، اظهار داشت: عملکرد روحانیون در انقلاب اسلامی فوق العاده در عمق را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهم بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنها به انجام اعمال واجب را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرعیات ختم نمی‌شود به منظور که اگر عملکرد  روحانیون مهم نبود دشمن هیچ گاه به در نظر گرفته شده به بیانیه سوگند خورده رساندن آن‌ها نمی‌افتاد.

وی همراه خود تاکید بر اینکه حمله را انتخاب کنید و انتخاب کنید هجمه دشمن به روحانیون بیانگر اثربخشی عملکرد روحاینت در محافظت اسلام ناب است، خاص کرد: شهدای جدیدترین روحانی در مشهد اجتناب کرده اند شهدای اعتقادی بودند کدام ممکن است به انگشت تکفیری‌ها به بیانیه سوگند خورده رسیدند.

علیی روحانیون را مرزداران دین راه اندازی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابراز کرد: روحانیون در همه جبهه‌ها، چه در جبهه‌های مبارزه را انتخاب کنید و انتخاب کنید چه در جبهه‌های اعتقادی همواره در جاده مقدم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در همه جهان‌ها جاده شکن هستند به منظور که بیشترین تاثیر در تمام جهان‌ها را روحانیون مسئله شدند.

وی تاکید کرد: روحانیت یکی اجتناب کرده اند بازو‌هایی کدام ممکن است انقلاب را محافظت کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در تمام جهان‌های اعتقادی، سازندگی، کمک به زلزله‌زدگان، در بحث کرونا، اردو‌های جهادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید… عملکرد بی‌بدیل شخصی را ایفا اجتناب کرده اند نظام را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلاب جانانه حفاظت می‌کنند.

انتهای پیام/۳۱۴۰
این مطلب را برای صفحه اول سریع کنید