عکس ویژه این بازیگر زن همراه خود محافظانش

تصاویری اجتناب کرده اند نیوشا زیگامی به در کنار محافظش در اکران ویژه فیلم نیمه ساعت شب در دنیای آنلاین ما رویت شد.

عکس ویژه این بازیگر زن با محافظانش

تصاویری اجتناب کرده اند نیوشا زیگامی به در کنار محافظش در اکران ویژه فیلم نیمه ساعت شب در دنیای آنلاین ما رویت شد.

این بازیگر ۴۱ ساله برای ورزشی در فیلم های شوریده (۱۳۸۳) را انتخاب کنید و انتخاب کنید حس پنهان (۱۳۸۵) نامزد بدست آمده سیمرغ بلورین اجتناب کرده اند جشنواره فیلم فجر شد.

تأمین: بهتر از ها