فرستاده ایران در عراق: حمله موشکی به اربیل در {پاسخ به} حمله اسرائیل به کرمانشاه بود/ افسران اقلیم کردستان اولویت های امنیتی ایران را قابل توجه نمی گیرند.علت این حمله موشکی، عملیات نیروهای اسرائیلی اجتناب کرده اند موجود در اقلیم کردستان علیه منصفانه پایگاه سپاه پاسداران در کرمانشاه بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید این حمله موشکی پاسخی به این عملیات بود.