فرمانده فرجا: هزینه صدور گذرنامه را افزایش نمی دهیم/ مردم به شایعات توجه نکنندسردار حسین اشتری: افزایش هزینه صدور گذرنامه نداریم. لطفا مردم عزیز اگر به زودی سفری در پیش ندارند از درخواست پاسپورت خودداری کنند و در پایان سال و به موقع درخواست خود را مطرح کنند. همچنین به شایعات در فضای مجازی توجه نکنید.