فرمانده قرارگاه شمال شرق نزاجا: دشمن کارهایی می کند که ما نمی توانیم مشاهده کنیمامیر سرتیپ رضا آذریان: دشمنان ما می‌دانند که با حمله نظامی نمی‌توانند با ما وارد جنگ شوند، بنابراین امروز با جنگ روانی وارد عمل می‌شوند و هر روز برنامه‌ای را اجرا می‌کنند. امروز نشانه دشمن به سوی قرآن است که یک قرآن را از خط خارج کند و از رشد آن جلوگیری کند.