فستیوال فیلم کن/ آماده‌سازی نهایی برای برگزاری یک مراسم مجلل (فیلم)


این جشنواره پس از جنگ جهانی دوم به عنوان یک منظر ماکسیمالیستی از سینمای پرشکوه و پرزرق و برق “کوت دازور” فرانسه در کانون توجهات قرار دارد.