قبرستانی با سنگ قبرهای شیشه ای را ببینیدگورستانی در اندونزی وجود دارد که شیشه را به جای سنگ یا خاک روی قبر می گذارند. در این مقبره ها مردم جسد را می بینند که می توانند. این قبرستان یکی از ترسناک ترین قبرستان های جهان به حساب می آید. همه نمی توانند اینجا بودن را تحمل کنند. منبع: خبرفوری