قطعی برق در شهرهای صنعتی زنجان / هفته ای یکبار برق شهرها قطع می شود + جدول

محسن عباسی مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی زنجان گفت:وگو با خبرنگار فارس در زنجان که با بیان اینکه طرح قطع انرژی شهرک های صنعتی ابلاغ شده است، گفت: بر این اساس بسته شدن دامنه ها بر اساس برنامه ریزی مشخص انجام می شود.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی زنجان با اشاره به اینکه قطعی برق همه روزه به فعالان شهرک صنعتی گزارش می شود، افزود: تمامی اقدامات مربوط به قطعی برق توسط شرکت توزیع برق برنامه ریزی و اجرا می شود.

وی تاکید کرد: برنامه قطعی برق شهرهای صنعتی یک روز در هفته بود.

بر اساس بلوک خاموشی صنایع در صنعت و فیدرها جنرال از ۲۶ الی ۳۱ خرداد شنبه در شهرک صنعتی ناجی حناب و ماهش قطع خواهد شد.

قطعی برق سایر شهرهای صنعتی روز یکشنبه علی آباد (اشراق)، دوشنبه ابهر، سه شنبه خرمدره، ایجرودساینا قلعه و هیدج، خدابنده و سلطانیه چهارشنبه و در نهایت نوآوران و طارم پنجشنبه.

این برنامه ریزی برای فیدرها ژنرال در شهر روی از شنبه تا پنجشنبه به ترتیب ایرانیان، الوان، بهره وری، پارت و آذرخش، تحقیقات و پالایش و در نهایت پارس، جهان آرا و البرز انجام شد.

طرح کمبود انرژی برای فیدرها عموم مردم روز شنبه در شرق، شمال و ماهنشان از نواحی صنعتی خارج می شوند و برای روز یکشنبه در غرب برنامه ریزی شده است.

این کمبود انرژی برای دوشنبه در ابهر و سه شنبه در خرمدره و ایجرود اتفاق خواهد افتاد.

بر اساس این طرح، قطعی برق روز چهارشنبه در شهرستان های خدابنده و سلطانیه و در نهایت روز پنجشنبه در طارم رخ داد.

پایان پیام / ۷۳۰۰۴




این را برای صفحه اول پیشنهاد دهید